Departmental Administration

Faculty:

 • Dr. Gopalakrishnan M.S, Professor, Department of Neurosurgery
 • Dr. A.S.Ramesh, Additional Professor, Department of Neurosurgery
 • Dr. A.Sathia Prabhu, Additional Professor and Head, Department of  Neurosurgery
 • Dr. M.Manoranjitha Kumari, Associate Professor, Department of Neurosurgery
 • Dr. R. Gopikrishnan, Assistant Professor, Department of Neurosurgery
 • Dr.TP . Waseem Ahamed, Assistant Professor, Department of Neurosurgery

Senior Residents:

 • Dr. Praveen
 • Dr. Anirudh Gupta
 • Dr. Dibyajyoti Nandi
 • Dr.Tankin Shenoy G
 • Dr.Karthik Nandam
 • Dr.Mohammad Abdul Azeem
 • Dr.Vikash yadav
 • Dr.Vasavada Dhairav Gaurang
 • Dr.Renukaradhya D Hiremath
 • Dr.Purbaday Rakshit

Office Staffs:

 • Mr. G. Ramesh
 • Mr. Murugan
 • Mr. Sudharshan
 • Mrs. Hamsa Valli
 • Mr. J. Venkatesan

Alumni and the year of Joining:

 • Dr.Sudheer Kumar - 2010 January
 • Dr.Awdhesh Kumar Yadav - 2011 January
 • Dr.M.N Tejus and Dr.Pushkar Singh  - 2012 January
 • Dr.Sathyajith and Dr.Ved Prakash Maurya - 2013 January
 • Dr.Mahaboob Ulla Shariff - 2014 January
 • Dr.Abhishek Chauhan and Dr.Kadhao Avishkar Vishnuji  - 2016 January
 • Dr.Balesh Hanamantappa Ahiragumpi- 2015 July
 • Dr.Chandra Mukesh-  2016 January
 • Dr.Kapil Lotanrao Patil- 2016 July
 • Dr.Rahul Srivastava - 2017 January
 • Dr.Dinesh Verma - 2018 February
 • Dr.Rajinder Kumar - 2018 July
 • Dr.Vyas Kashyap Deepak Kumar, Dr.Ankan Mondal, Dr. Supriya Chauhan, and Dr.Sushila Chauhan - 2019 January
 • Dr.Sreekesh, Dr.Mahendran, Dr.Hem Chander Pandey- January 2020
 • Dr.Ashwin- January 2021
Last Updated :06-May-2024